Viac článkov v slovenčine a češtine

Bez komentára

Bez komentáraKomentár k poslednému zápasu Avs a možnosť hodnotenia výkonov hráčov a tímu.

Stane sa to každému, veď aj Tampa prehrala 1:7 – dokonca s Arizonou. Zabudnime na to a poďme ďalej. O pár mesiacov tu máme oslavy, o akých sa vám ešte nesnívalo.

Ohodnoťte výkon tímu a jednotlivých hráčov
Thumbs down Thumbs up
Colorado Avalanche

David Puchovsky, Slovakia, eurolanche@eurolanche.com
10/12/2018 - 16:00

Discussion

NHL on Nov 11, 2017: "Eurolanche is the world's largest Colorado Avalanche fan club."